АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2023 г.

ВАЖНО  ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

Български език и литература

19 май 2023 г., начало 08:30 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в част по теория на професията

23 май 2023 г., начало 08:30 ч.

Държавен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация в част по практика  на професията

29, 30 май 2023 г.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика

26 -31 май 2023 г.

 

 ПОСЛЕДЕН УЧЕБЕН ДЕН – 16.05.2023 г.

Оформяне на годишните оценки – до 12 май 2023 г.

Подаване на заявление за явяване на изпит за промяна на оценка - до 15 май 2023 г.

Заседание на зрелостната комисия за допускане до изпити за промяна на оценки – 16 май 2023 г.


 

 

Обучителни курсове 2022 / 2023 г.

График – събота

Учебна сграда – Пловдив, ул. Петко Д. Петков 8

Рисуване

от 09:00 ч. до 13:00 ч.

5 учебни часа.

Актьорско майсторство

от 13:30 ч. до 17:30 ч.

5 учебни часа.

Февруари 2023г.         –    18, 25;

Март 2023г.                 –    11, 18, 25;

Април 2023г.               -     1,  22, 29;

Май 2023г.                   –    13, 27.

Юни 2023г.                  -      3, 10, 17, 24.

 

График – петък

Практическа база – Пловдив, ул. Филип Македонски 1, ет.2

12 места

Рисуване

от 14:00 ч. до 17:30 ч. /без почивка/

5 учебни часа.

Февруари 2023г.         –    17, 24;

Март 2023г.                 –    10, 17, 24

Април 2023г.               -    7, 21, 28;

Май 2023г.                   –   5, 12, 26.

Юни 2023г.                  -      2, 9, 23.

 

Таксата за обучителния курс за тези месеци е в размер на 210,00 лв. /15,00 лв. на посещение/

Таксата се превежда по банковата сметка на Национална гимназия за сценични и екранни изкуства / НГСЕИ /

IBAN   BG 20 UNCR 7630 3100 1165 82BIC  UNCR BGSF

Основание за плащане – такса курс и трите имена на курсиста.

След заплащане на таксата, платежното нареждане се снима/сканира и се изпраща на s_kadri@abv.bg, с упоменати три имена на курсиста и курса, който ще посещава.

На имейла ще ви бъде изпратен договор, който трябва да бъде попълнен, подписан и върнат на s_kadri@abv.bg.

Тел. за допълнителна информация 032/626423, 0879 148823

При промяна на ситуацията, курсовете ще се провеждат онлайн.