uk

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

Вие сте тук: Вход
top
Страница
Меню
Новини

Вход

Администриране на сайта

Моля, въведете парола.

!!! JavaScript и Cookies трябва да бъдат активирани !!!
User (optional):

Password:


top next »
top
Страница
Меню
Новини

 


  Посетете  

    страницата ни...


 Информирайте се от

  ...

 


ВАЖНО!

 

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА
гр. Пловдив, ул. „Петко Д. Петков“ № 8; тел:032 626 425; e-mail: s_kadri@abv.bg

 

ЗАПОВЕД 

№ РД 06 – 110/ 03.12.2021 г.

 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и във връзка със Заповед № РД 09-4813/ 03.12.2021 г.; Заповед № РД 09-4814/ 03.12.2021 г. на министъра на образованието и науката; Заповед № РД 01-973/ 26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД 01-991/ 02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването

 НАРЕЖДАМ:

  1. Преустановявам обучението в електронна среда от разстояние за всички ученици от НГСЕИ, гр. Пловдив.
  2. Възстановявам присъствено обучение за всички ученици от НГСЕИ, гр. Пловдив, изразили съгласие или предоставили родителско разрешение за тестване един път седмично с неинвазивен тест, считано от 06.12.2021 г. /понеделник/.
  3. Учениците трябва да бъдат в сградата на НГСЕИ, гр. Пловдив на 06.12.2021 г. /понеделник/ в 07.40 часа в класните стаи и ателиета, като 30 мин. преди този час не трябва да са консумирали храна, напитки, вода.
  4. Ученици, които закъснеят и не присъстват на извършването на тест, не се допускат до края на седмицата в присъствена форма на обучение и остават в ОРЕС.
  5. Ученици, които не са изразили съгласие, както и ученици, чиито родители не са подали декларация за съгласие за извършване на тестуване, остават в ОРЕС.
  6. Обучението в ОРЕС за тези ученици се осъществява според възможностите на преподавателите и училището.
  7. Заниманията на клубовете по интереси да се провеждат по график при строго спазване на противоепидемичните изисквания и мерки.

              Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички преподаватели, ученици и служители на   НГСЕИ, гр. Пловдив за сведение и изпълнение.

 Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

 Директор Николай Христов Томов

 

 


 

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ


 КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПОД ТЕПЕТАТА

СЕ ОБЕДИНИХА В КОНСОРЦИУМ "ИЗКУСТВО И  ОБРАЗОВАНИЕ"

/прочетете информацията/

top
Страница
Меню
Новини
top
Страница
Меню
Новини

Copyright © 2021 National High School of Stage and Film Design - All Rights reserved | Вход