uk

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

Вие сте тук:  Начало > ЗА НАС > ПРЕПОДАВАТЕЛИ > Общообр. подготовка
top
Страница
Меню
Новини

Общообр. подготовка


  Боряна ПОПОВА

Боряна

Старши учител, III ПКС 

Преподавател “Биология и здравно образование”.

email: borianapopova@skadri.org


 Жана ДАНЧЕВА

Жана

Учител, III ПКС 

Преподавател “Физическо възпитание и спорт”.

email: janadancheva@skadri.org


 Николина БОГОЙСКА

Богойска

Старши учител, IV ПКС 

Преподавател ” История и цивилизация и География и икономика”.

email: nikolinabogoiska@skadri.org


 Камелия СИМЕОНОВА

КАМЕЛИЯ

Старши учител, I ПКС 

Преподавател “Английски език”.

email: kameliasimeonova@skadri.org           


Лиляна ДЕЛЯНИНА

ДЕЛЯНИНА

Учител

Преподавател "Български език и литература".

email: lilianadelianina@skadri.org


Пламен ХРИСТОЗОВ

ПЛАМЕН

Старши учител, V ПКС 

Преподавател “Математика”.

email: plamenhristozov@skadri.org


 Светла ГЕОРГИЕВА

Светла Г

Старши учител, V ПКС 

Преподавател “Немски език”. 

email: svetlanageorgieva@skadri.org


Юлиян ГАБЕРОВ 

Юлиян

Старши учител 

Преподавател “Физика и астрономия”, “Химия и опазване на околната среда”.

email: iuliangaberov@skadri.org


Мария МАНДУЛОВА

Преподавател "Английски език".

email: mariamandulova@skadri.org


д-р Мария ДИМИТРОВА

Училищен психолог

Учител I ПКС

Преподавател "Философия" и "Гражданско образование".

email: mariadimitrova@skadri.org


 

« prev top next »
top
Страница
Меню
Новини

 


  Посетете  

    страницата ни...


 Информирайте се от

  ...

 


ВАЖНО!

 

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА
гр. Пловдив, ул. „Петко Д. Петков“ № 8; тел:032 626 425; e-mail: s_kadri@abv.bg

 

ЗАПОВЕД 

№ РД 06 – 110/ 03.12.2021 г.

 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и във връзка със Заповед № РД 09-4813/ 03.12.2021 г.; Заповед № РД 09-4814/ 03.12.2021 г. на министъра на образованието и науката; Заповед № РД 01-973/ 26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД 01-991/ 02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването

 НАРЕЖДАМ:

  1. Преустановявам обучението в електронна среда от разстояние за всички ученици от НГСЕИ, гр. Пловдив.
  2. Възстановявам присъствено обучение за всички ученици от НГСЕИ, гр. Пловдив, изразили съгласие или предоставили родителско разрешение за тестване един път седмично с неинвазивен тест, считано от 06.12.2021 г. /понеделник/.
  3. Учениците трябва да бъдат в сградата на НГСЕИ, гр. Пловдив на 06.12.2021 г. /понеделник/ в 07.40 часа в класните стаи и ателиета, като 30 мин. преди този час не трябва да са консумирали храна, напитки, вода.
  4. Ученици, които закъснеят и не присъстват на извършването на тест, не се допускат до края на седмицата в присъствена форма на обучение и остават в ОРЕС.
  5. Ученици, които не са изразили съгласие, както и ученици, чиито родители не са подали декларация за съгласие за извършване на тестуване, остават в ОРЕС.
  6. Обучението в ОРЕС за тези ученици се осъществява според възможностите на преподавателите и училището.
  7. Заниманията на клубовете по интереси да се провеждат по график при строго спазване на противоепидемичните изисквания и мерки.

              Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички преподаватели, ученици и служители на   НГСЕИ, гр. Пловдив за сведение и изпълнение.

 Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

 Директор Николай Христов Томов

 

 


 

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ


 КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПОД ТЕПЕТАТА

СЕ ОБЕДИНИХА В КОНСОРЦИУМ "ИЗКУСТВО И  ОБРАЗОВАНИЕ"

/прочетете информацията/

top
Страница
Меню
Новини
top
Страница
Меню
Новини

Copyright © 2021 National High School of Stage and Film Design - All Rights reserved | Вход