uk

Николай Томов - Директор

 0879 148 825

Преподавател по рисуване и перспектива.            

  • от 2016 до 2019 г. - ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив.

Преподавател по рисуване.

  • Хонорован преподавател от 2005 до 2013 г.

АМТИИ гр. Пловдив

Преподавател по перспектива и рисуване.

Хонорован преподавател.                       

от 1994 до 1995 г.

СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Пловдив.

Преподавател по изобразително изкуство.

Учител. 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

от 2018 г.

отчислен справо на защита.

от 2015 до 2018 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив. 

  • Основни предмети / застъпени професионални умения докторска програма Методика на обучението по изобразително изкуство към катедра „Естетическо образование“ – редовен докторант.
  • Наименование на темата - „Приложение на конструктивно – редускционния подход в обучението по рисуване във ВУ“.

 

от 1989 до 1994 г.

Завършва ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново.

Педагогика на изобразителното изкуство, втора специалност – Естетика.

Преподавател по изобразително изкуство и естетика и специалист по живопис.

Магистър.                       

от 1982 до 1987 г.

Завършва ССХУ за Сценични кадри гр. Пловдив.

„Художественно и сценично осветление и озвучителна техника и звукознание.“                                               

ПУБЛИКАЦИИ      

Николай Томов (2017 г.): „Развиване на изобразителните умения на студенти-педагози, чрез прилагане на конструктивно-геометричен подход с използване на редукция в обучението по рисуване“. Сборник доклади от 6-ти студентски научен форум. Пловдив – Университетско издателство „Паисий Хилендарски“.

Николай Томов (2018 г.): „Изготвяне и валидизиране на система от критерии за оценяване на резултатите от учебната дисциплина Рисуване на студенти от специалност ПОИИ“.

Сборник доклади от 7-ми студентски научен форум. Пловдив – Университетско издателство „Паисий Хилендарски“.

КВАЛИФИКАЦИИ           

2019 Г.

Квалификационнен курс „Обучение по дигитални умения и икт“ модул 2,

ОРАК Инженеринг ЕООД. 

2018 Г.

Квалификационнен курс „Управление на проекти и участие в програми“,

ПУ „Паисий Хилендарски“. 

2018 Г.

Квалификационнен курс „Портфолио на учителя“,

ПУ „Паисий Хилендарски“. 

2016 Г.

Семинар „Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес“,

Институт за следдипломна квалификация – отделение при УНСС. 

2014 Г.

4-то ПКС.                     

 ОТ 2009 Г. ДО 2013 Г.

член на управителния съвет на ДПХ. 

ОТ 2007 Г. ДО 2009 Г.

координатор от българска страна на международен проект „Crosspoints” - “Точки на пресичане“, с участие на България, Германия и Полша.

 ИЗЛОЖБИ И УЧАСТИЕ В СИМПОЗИУМИ                

2019 Г.

1-ви швейцаро-български симпозиум «Изкуство и диалог» гр. Вангенрид/ Швейцария.

Изложба «Без мостове няма разбирателство» в Културен дом «Витгенщайн» гр. Виена/ Австрия. 

2017 Г.

Международен живописен пленер, организиран от Дружество на пловдивските художници и общинска фондация «Пловдив 2019» гр. Пловдив.                       

2016 Г.

Изложба «Цветове» на Дружество на пловдивските художници, гр. Пловдив. 

Международен пленер Рисунка голям формат «Диалог» в гр. Брацигово. 

2015 Г.

Българо-немски пленер «От центъра към периферията и обратно», гр. Пловдив. 

Изложба «7 от 100 ателиета» - проект на Галерия «Резонанс» в Български културен институт гр. Берлин/ Германия.                       

2013г.

Изложба в гр. Кведлинбург/ Германия. 

Изложба „15 х 5“, Дружество на Пловдивските художници, гр. Пловдив. 

2012 г.

Изложба „100 години дружество на  Южнобългарските художници‘‘, гр. Пловдив. 

Изложба ‘‘Триангел‘‘, гр. Вернигероде/ Германия.           

2011 г.

Изложба “Рисунка голям формат“, гр. Пловдив. 

2010 г.

Изложба ''България през вековете'', гр. Пловдив. 

2008 г.

Изложба в гр. Гелнхаузен/ Германия. 

Изложба в галерия «К», гр. Леувен/ Белгия. 

2007 г.

Изложба в Технически Университет гр. Дрезден/ Германия. 

Изложба в представителството на провинция Саксония-Анхалт в гр. Брюксел/ Белгия.

2006 г.

Изложба «L’art du collage à l’aube du vingt et unième siècle», гр. Париж/ Франция. 

Изложба «Три плюс две», общински съвет гр. Магдебург/ Германия. 

Немско-български пленер «Radierung», гр. Цьорниц/ Германия. 

Изложба «В градината на Ламартин» в представителството на провинция Саксония Анхалт, гр. Брюксел/ Белгия. 

2005 г.

Международен форум «Atout Cœur d’Artist», гр. Париж/ Франция. 

Немско-български пленер «Рисунка голям формат», гр. Пловдив. 

2003 г.,  2001 г.

Международен пленер «Open Art», гр. Аален/ Германия. 

2002 г., 2001 г.

Изложба в Центъра за срещи на провинция Саксония-Анхалт, гр. Пловдив. 

2000 г.

Изложба в галерия «Сезони», гр. София. 

1998 г.

Изложба в художествено студио, гр. Грац/ Австрия. 

1998 - 1999 г.

«Импресия», гр. Пловдив. 

1997 г.

Изложба в галерия «Дисонанс», гр. Пловдив. 

1995 г.

Изложба в гр. Пловдив.

 

 

 

 

Обучителни курсове 2023 / 2024 г. - рисуване

 

График – събота

Учебна сграда – Пловдив, ул. Петко Д. Петков 8

Рисуване

от 09:00 ч. до 13:00 ч.

5 учебни часа.

 

Февруарпи 2024г.        – 10, 17, 24;

Март 2024г.                  –    2, 9, 16, 23;

Април 2024г.                -   13, 20, 27;

Май 2024г.                    –   11, 18.

Юни 2024г.                   –    1, 8, 15, 22.

Таксата за обучителния курс по рисуване за втория учебен срок е в размер на 320,00 лв.

Срок за плащане до 09.02.2024г.

Преди да се заплати таксата, моля свържете се на тел.0879148823 Лилия Аджемян, за информация за свободни места.

Има ограничение на бройката, възможността е до 50 обучаващи се.

Таксата се превежда по банковата сметка на Национална гимназия за сценични и екранни изкуства / НГСЕИ /

IBAN   BG 20 UNCR 7630 3100 1165 82BIC  UNCR BGSF

Основание за плащане – такса курс и трите имена на курсиста.

След заплащане на таксата, платежното нареждане се снима/сканира и се изпраща на s_kadri@abv.bg, с упоменати три имена на курсиста и курса, който ще посещава.

На имейла ще ви бъде изпратен договор, който трябва да бъде попълнен, подписан и върнат на s_kadri@abv.bg.

При промяна на ситуацията, курсовете ще се провеждат онлайн.

 

Обучителни курсове 2023 / 2024 г. - актьорско майсторство

 

График – събота

Учебна сграда – Пловдив, ул. Петко Д. Петков 8

 

Актьорско майсторство

от 13:30 ч. до 17:30 ч.

5 учебни часа.

Февруарпи 2024г.        – 10, 17, 24;

Март 2024г.                  –    2, 9, 16, 23;

Април 2024г.                -   13, 20, 27;

Май 2024г.                    –   11, 18.

Юни 2024г.                   –    1, 8, 15, 22.

  

Таксата за обучителния курс по актьорско майсторство за втория учебен срок е в размер на 320,00 лв.

Срок за плащане до 09.02.2024г.

Преди да се заплати таксата, моля свържете се на тел.0879148823 Лилия Аджемян, за информация за свободни места.

Има ограничение на бройката, възможността е до 30 обучаващи се.

Таксата се превежда по банковата сметка на Национална гимназия за сценични и екранни изкуства / НГСЕИ /

IBAN   BG 20 UNCR 7630 3100 1165 82BIC  UNCR BGSF

Основание за плащане – такса курс и трите имена на курсиста.

След заплащане на таксата, платежното нареждане се снима/сканира и се изпраща на s_kadri@abv.bg, с упоменати три имена на курсиста и курса, който ще посещава.

На имейла ще ви бъде изпратен договор, който трябва да бъде попълнен, подписан и върнат на s_kadri@abv.bg.

При промяна на ситуацията, курсовете ще се провеждат онлайн.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
УТВЪРДЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г.
 
  
 
 
 
 
 

 

Търсене Връх Новини Карта на сайта Начало