ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИНИЦИ

 


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2023 г.

ВАЖНО  ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

Български език и литература

19 май 2023 г., начало 08:30 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в част по теория на професията

23 май 2023 г., начало 08:30 ч.

Държавен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация в част по практика  на професията

29, 30 май 2023 г.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика

26 -31 май 2023 г.

 

 ПОСЛЕДЕН УЧЕБЕН ДЕН – 16.05.2023 г.

Оформяне на годишните оценки – до 12 май 2023 г.

Подаване на заявление за явяване на изпит за промяна на оценка - до 15 май 2023 г.

Заседание на зрелостната комисия за допускане до изпити за промяна на оценки – 16 май 2023 г.


 

ГРАФИК ЗА ДНИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В НГСЕИ, ГР. ПЛОВДИВ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

/Вижте тук/ 


 

 

ГРАФИК  НА  УЧЕБНОТО  ВРЕМЕ

За учебната 2022 – 2023година 

 /вижте/