Стипендии

 

Стипендиите за втория учебен срок на 2022/2023г. на учениците, както следва:

1.      За  отличен  успех                  -  93 ученици

2.      С  един  починал родител     -    9 ученици

3.      С ТЕЛК решение                     -    2 ученик

4.      Социална                                 -    7  ученици